Buurt wordt verrast door persbericht van gemeente Epe

 

 

Op 11 oktober verzond de gemeente Epe een persbericht waarin het college de gemeenteraad voorstelt om in te stemmen met het bestemmingsplan woningbouw Sprenghenparc. Het college stelt daarin dat de zienswijzen niet tot inhoudelijke wijzigingen van het plan leiden. Dit roept bij veel omwonenden vragen op, die bij mensen van het actiecomité terecht kwamen. Veel gestelde vragen zijn: "Wat is er met de vragen gebeurd, die zijn ingebracht?", "Waarom worden al die punten in de zienswijzen zomaar aan de kant geschoven?" en "Waarom worden deze niet gewoon beantwoord?" Het actiecomité kan dergelijke vragen helaas op dit moment nog niet beantwoorden. 

 

Op dezelfde dag werd een brief bezorgd bij de indieners van de zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan, waarin werd verwezen naar een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 4 oktober 2022. Een besluit dat blijkbaar op basis van een, bij de omwonenden nog onbekende, zienswijzennota is genomen. In deze nota zouden antwoorden op de gestelde vragen moeten staan. In de brief wordt een zeer beknopte samenvatting gegeven van de punten waarop het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

 

Deze zienswijzennota blijkt volgens de brief echter pas te worden verzonden met een later te sturen uitnodiging. Dit levert echter opnieuw vragen op als "Waarom kan een dergelijke nota niet meteen met de brief en het persbericht worden verstuurd" en "Waarom wordt deze achtergehouden voor de indieners". Het mag duidelijk zijn dat door deze vorm van communiceren opnieuw onnodige reuring ontstaat en het bestaande gevoel bij veel omwonenden wordt versterkt dat ze niet serieus worden genomen.