Aanpak vandalisme en overlast: eerste stappen worden gezet.

 

ELBURG – Het aantal meldingen van overlast en de schade door vernielingen is Algemeen Belang al geruime tijd een doorn in het oog. Met name tijdens de afgelopen twee jaar is een toename van overlast te zien. Daarom zette Algemeen Belang zich de afgelopen periode in voor meer lik op stuk beleid en een hardere aanpak. En inmiddels worden de eerste stappen gezet!

Al geruime tijd heeft gemeente Elburg de zogenaamde ‘hotspots’, de plekken waarop het meeste overlast is, in beeld. Tijdens de zomerperiode van 2022 is hierop extra inzet gepleegd door beveiligers te laten surveilleren. Verder zijn hebben we kunnen lezen dat onze burgemeester inzet op Jeugdboa’s. Deze boa’s hebben een speciale opleiding gevolgd en weten hoe er specifiek met jongeren die overlast en problemen veroorzaken moet worden omgegaan.

Bovendien kondigde de burgemeester tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september aan dat er vier mobiele camera’s worden aangeschaft. Deze camera’s kunnen op wisselende plekken in de gemeente worden geplaatst, afhankelijk waar de overlast zich voordoet.

Lennart Oosterloo: ,,Algemeen Belang vraagt herhaaldelijk de aandacht voor vernielingen en overlast en is blij met de extra inzet op dit thema. Met name van de inzet van camera’s, welke flexibel worden ingezet, heb ik hoge verwachtingen. Ook volgen we de inzet van onze jeugdboa’s met veel belangstelling. Ondertussen blijft het van belang dat inwoners die overlast ervaren of vandalisme signaleren dit blijven melden bij de gemeente. Op die manier kan de inzet van camera’s, jeugdboa’s en politie zo gericht mogelijk plaatsvinden.”

Over de aanschaf van camera’s moet nog wel worden besloten. Naar verwachting zal dit in november bij het bespreken van de gemeentelijke begroting gebeuren.