Nicolas Wauters zet Japan in de schijnwerper

 

In Japan Tussen rust en tumult neemt Nicolas Wauters ons bij de hand voor een boeiende reis door het land van de Rijzonde Zon. Hij doet dat met prachtige foto’s en erop toegesneden teksten. Wauters woont er sinds 2013. Hij voegt zijn eigen inkijk toe aan datgene wat zijn Japanse echtgenote hem als basis meegeeft.

Japan is zoveel meer dan Tokio alleen. We krijgen een rijk geschakeerd beeld voorgeschoteld van een land dat gekend is om massaliteit en technologische suprematie, maar daarnaast op het vlak van cultuur en natuur oneindig veel te bieden heeft.

De auteur heeft het land in zijn hart gesloten: schoon, stipt en strak.

Naast het waanzinnige tempo waarin zich de dagen vullen, de hang naar perfectie en tradities kan een Japanner zichzelf zijn in het gekrioel, met respect als drijfveer. Beleefd wordt met een kapitaal geschreven.

Dit boek offreert je de pikante kanten van een reeks aan steden. Haakt in op shintoïsme en boeddhisme en de onderlinge verworvenheid. Religie los van dwangmatigheid.

De lezer krijgt inzicht in leefwijze, spelregels en gastronomie. Wat dat laatste betreft met het rundvlees uit Kobe als een absolute must.

En als het om de natuurlijke zegeningen gaat is daar ook het tegentij van de aardbevingen: zo’n 100.000 in een jaar. De Japanners worden er in de schoolbanken op voorbereid, leren er mee te leven en te voorkomen dat het aan angstfactor wordt die hen van de wieg tot het graf in een houdgreep neemt. Woningen die door de aardschokken hooguit 25 jaar mee gaan door enorme schade aan materieel.

 

Speciale aandacht voor het hoog ontwikkelde treinverkeer dat nergens in de wereld een evenknie vindt.

Het is niet nodig om het boek op reis mee te nemen. Scan de aangereikte QR-code en profiteer van de technologische verworvenheid via het 4G netwerk of wifi.  Een kaart die de beste routes bloot legt en tig bijzonderheden over vervoer en andere praktische zaken in één oogopslag zichtbaar maakt. Dé manier om Tokyo te verkennen en de beschikbare tijd optimaal te benutten.

Wauters heeft inmiddels als gids, fotograaf en met workshops vele duizenden Nederlanders geholpen om het bezoek aan Japan te optimaliseren. Wie Japan. Tussen rust en natuur consumeert zal moeite hebben om de aanvechting te doorstaan zich in dat leger te voegen.

 

Dick van der Veen.