Omgevingsvergunning voor zonnepark De Horst

Het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning voor zonnepark De Horst liggen zes weken ter inzage.

Er kunnen eventueel bezwaren worden ingediend gedurende deze periode bij de Raad van State. Zie www.ruimtelijkeplannen.nl Ook is inzage mogelijk in het gemeentehuis. Voor afspraken bel 14 0578.