Nieuw college Epe gestart

 

 

 

Epe heeft een nieuw college. De gemeenteraad heeft op dinsdagavond 7 juni vier nieuwe wethouders benoemd. Dit zijn Maarten Heere (CDA), Martijn Kerkmans (VVD), Lia de Waard-Oudesluijs (SGP-ChristenUnie) en Annemiek van Loon (D66). Belangrijkste opdracht aan het college de komende vier jaar is het uitvoeren van het Raadsakkoord en het Coalitieakkoord waarin het herstellen van de verbinding tussen college, raad en samenleving centraal staat.

Naast het inwerken op de verschillende dossiers, gaat het college de komende periode ook aan de slag met het opstellen van een collegeprogramma waarin ze vastleggen hoe ze uitvoering gaan geven aan het Raadsakkoord 2022-2026 en Coalitieakkoord 2022-2026.

Afscheid oud wethouders
Met de installatie van het nieuwe college werd er ook stil gestaan bij het vertrek van oud-wethouders Erik Visser en Jan Aalbers. De burgemeester bedankte hen namens de gemeenteraad door hun grote betrokkenheid en inzet voor Epe. Beide wethouders nemen op donderdag 16 juni officieel afscheid.