eestelijke opening fietspad langs de Geldersche Gracht

F

 

Op woensdag 8 juni openden wethouder Liesbeth Vos-van de Weg (Oldebroek), wethouder Albert Holtland (Kampen) en heemraad Henk Veldhuizen (Vallei en Veluwe) in het buitengebied van Oosterwolde het nieuw aangelegde fietspad langs de Geldersche Gracht.

 

Door de aanleg is het bestaande fietspad vanaf de Leidijk in Kamperveen richting de Geldersche Gracht – aangelegd door gemeente Kampen – nu verbonden met het pad van de Grachtenweg richting de Zwarteweg in Oosterwolde. Hiermee gaat een door velen gekoesterde wens in vervulling. "Fijn om te zien dat fietsers nu via deze geheel verharde route van Kampen naar Oldebroek kunnen fietsen en andersom. Ik hoop dat velen gebruik maken van het fietspad en zo extra genieten van deze geweldig mooie omgeving", aldus wethouder Vos-van de Weg.

 

Feestelijke opening

Nadat een lint was doorgeknipt door wethouder Holtland en heemraad Veldhuizen, rondde wethouder Vos de opening van het fietspad geheel in stijl af door een deel van de route op een houten fiets af te leggen. Na de officiële opening fietsten de genodigden door het poldergebied, inclusief toelichting op de historische omgeving door Albert Steert. De feestelijke middag werd afgesloten bij Rustpunt An de Grachte. Hier proostten wethouders en heemraad met onder meer bestuursleden van Toeristisch Platform Oldebroek, Dorpsbelang Oosterwolde, meerdere bewoners van de Grachtenweg en andere belanghebbenden.

 

Duurzame aanleg

Voor de aanleg van het 1200 meter lange stuk fietspad, op grondgebied van het waterschap, is voor 75% gebruik gemaakt van gerecycled beton. Er is geen grond afgevoerd of aangevoerd, wat zorgt voor zowel minimaal transport als minimale verplaatsing van grond en dus minder uitstoot. Kort voor en tijdens de aanleg is preventief elke week door een ecoloog bekeken of er zich broedende vogels in het tracé van het fietspad bevonden. Dit was niet het geval, waardoor de aanleg vlot is verlopen. Tot slot zijn de bermen van het fietspad ingezaaid met het bloemrijke zaadmengsel ‘Weidevogel Geluk’. Dit mengsel is geschikt voor broedende weidevogels, met veel bloemen die insecten aantrekken. Alles bij elkaar is er zo een fietspad aangelegd voor toerist en recreant met oog voor de natuur.