Beschermde status voor graven KNIL-veteranen in Epe

 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de graven van KNIL-veteranen een bijzondere status te geven. De grafrechten worden door een nog op te richten stichting overgenomen en de graven worden in de toekomst niet geruimd. Daarmee spreekt de gemeente uit het leed van de Molukkers te erkennen en benadrukt de belangrijke bijdrage van de KNIL-veteranen, die vochten in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger, aan de geschiedenis van Nederland.

 

De gemeenteraad heeft in september 2021 unaniem het college opgeroepen om in overleg met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap, de graven van de KNIL-veteranen een passende en bijzondere erkenning te verlenen. Het college wil dit doen door structureel geld beschikbaar te stellen voor de grafrechten en de graven op te nemen op de gemeentelijke lijst van graven met historische waarde. Omdat de graven van de KNIL-veteranen verspreid liggen over de begraafplaatsen in de gemeente Epe is het voorstel dat op iedere begraafplaats een bord of steen komt met informatie over de graven en achtergrond. Daarnaast worden de graven zelf gemarkeerd met een herkenbaar symbool.

 

Stichting voor behoud graven
De grafrechten worden ondergebracht in een, door grafrechthebbenden in de gemeente op te richten, stichting voor het behoud van deze graven in de toekomst. Deze stichting denkt mee over de herkenbaarheid van de graven en neemt ook het onderhoud op zich met behulp van vrijwilligers.

 

Gezamenlijke toekomst
In de afgelopen maanden zijn alle rechthebbenden van de graven uitgenodigd om mee te denken over dit voorstel en is gezamenlijk een mooie vorm gevonden om uiting te geven aan het respect voor de KNIL-veteranen en hun gezinnen.
De rechthebbenden van de graven ontvangen na een positief besluit van de gemeenteraad een brief met alle informatie rondom de uitvoering van dit besluit. De grafrechthebbenden kunnen dan aangeven of zij willen dat hun graf de beschermde status krijgt.