Openbare laadpalen in de gemeente Epe


Het eerste conceptplan met locaties openbare laadpalen ter inzage

Het elektrisch vervoer neemt een grote vlucht in Nederland, zo ook in Epe. Gemeente Epe bereidt zich hierop voor en om de groei van het aantal elektrische voertuigen te kunnen faciliteren is een uitbreiding van het aantal openbare oplaadpunten nodig. Afgelopen maanden is aan inwoners hun mening gevraagd over de beoogde locaties voor de palen. Naar aanleiding van de reacties is een concept plan opgesteld. Deze ligt vanaf 31 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage voor inwoners om op te reageren.

Nu ter inzage: conceptplan voor locaties openbare laadpalen

Het conceptplan wordt door het college vastgesteld en vervolgens hebben inwoners 6 weken de tijd om een gemotiveerde zienswijze in te dienen bij het college. Daarna wordt het plan definitief vastgesteld door het college.

 

In maart en april zijn gele stickers geplakt op beoogde locaties

Wat voorafging is dat in maart/april 2022 inwoners 4 weken lang konden reageren op de voorgenomen locaties voor nieuwe laadpalen. De locaties zijn kenbaar gemaakt door gele stickers op de straat in de gemeente en door een online kaart op de website www.epe.nl. Er zijn ruim 300 reacties binnengekomen. Alle inbreng is verwerkt, daarbij zijn alle opmerkingen afgewogen en waar nodig, wenselijk en haalbaar, wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn verwerkt in het concept plan voor de lokale openbare laadpalen.

 

Laadpalen in de gemeente
In de gemeente Epe staan nu ongeveer 15 openbare laadpalen (dat zijn 30 laadpunten). Dat zijn er veel te weinig voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De verwachting is dat er in 2025 totaal 300 laadpunten in de openbare ruimte nodig zijn en in 2035 zo'n 1.300. Daarom wordt voorgesteld om de komende 4 jaar ruim 170 nieuwe laadpalen (met per paal 2 aansluitpunten) aan te leggen in de openbare ruimte. De laadpalen zijn bedoeld voor inwoners die hun eigen auto niet op eigen terrein kunnen opladen en voor bezoekers van de gemeente.