Oldebroek buigt zich over cultuurbeleid

 

De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar gevraagd of er cultuurbeleid voor Oldebroek gemaakt kan worden. Cultuur is belangrijk, het is wie we zijn, in al onze facetten. De gemeente Oldebroek heeft nog niet eerder beleid vastgesteld voor cultuur. Wel zijn er subsidieregelingen voor diverse culturele activiteiten. Het college heeft nu een startnotitie opgesteld voor de gemeenteraad.

 

Drie opties

Met behulp van de notitie kan de raad met elkaar in gesprek en een richting bepalen. Er zijn drie opties uitgewerkt, met elk hun argumenten en kanttekeningen. Optie één is het verder gaan in de huidige situatie, waarbij wat accenten verlegd kunnen worden. Optie twee is het zoeken naar versterking van cultuur, met behulp van budget uit ander beleid. En als laatste mogelijkheid kan de raad kiezen voor het opstellen van nieuw beleid, waar ook nieuw budget voor beschikbaar komt. Aan alle drie de opties kunnen richting en kaders meegeven worden. Zodra de raad een optie gekozen heeft kan het college aan de slag, samen met de culturele organisaties uit de gemeente.

 

Commissievergadering

Op donderdag 20 januari 2022 spreekt de raadscommissie Samenleving en Bestuur over het voorstel van het college. De stukken en de commissievergadering zijn openbaar. De informatie hierover staat online op de vergaderpagina van de gemeenteraad: https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens deze vergadering kunt u inspreken. Daarvoor dient u zich vooraf aan te melden bij de griffier.

 

Waardevol

“In de gemeente Oldebroek zijn we ons bewust van onze cultuur en zijn we trots op ons erfgoed. Zo laten de vele muziekverenigingen zien hoe belangrijk we het vinden om samen muziek te maken. Het moment is aangebroken om de waarde en de kracht van onze cultuur in een nota vast te leggen”, aldus wethouder Bob Bergkamp.

 

 

////////////////////////////////