Ondertekening hernieuwde intentieverklaring onderzoek nieuwe zorglocatie in Wezep

 

 

Vandaag hebben Liesbeth Vos – van de Weg, wethouder gemeente Oldebroek en Wiesje Heeringa, Raad van Bestuur van Viattence de intentieverklaring voor het onderzoek naar een nieuwe zorglocatie aan de Mariënrade in Wezep en het vinden van een alternatieve invulling van bestaande locatie Weidebeek ondertekend. Dat deden ze – geheel in stijl – op de plaats waar mogelijk de nieuwe zorglocatie gebouwd wordt; nabij Viattence locatie Turfhorst. Deze ondertekening is een vervolg op de ondertekende intentieverklaring medio 2020.

 

Met het onderzoek naar de mogelijkheid om een nieuwe locatie te bouwen en een alternatieve bestemming van locatie Weidebeek te vinden, kan Viattence meer ouderen de juiste zorg en ondersteuning bieden in Wezep. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat een juiste invulling is gevonden voor de huidige locatie Weidebeek. Hierbij neemt de ouderenzorgaanbieder alle zorgvuldigheid in acht.

 

Voortzetting samenwerking

Wiesje Heeringa, Raad van Bestuur van Viattence: “Mariënrade is een prachtige centraal gelegen plek in de buurt van MFC De Brinkhof en andere voorzieningen: mooie ingrediënten om goede en toekomstbestendige zorg aan ouderen te bieden. We zijn dan ook erg blij met de prettige samenwerking met de gemeente Oldebroek.”

 

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “We willen Viattence de ruimte geven om de haalbaarheid van deze ontwikkeling verder te onderzoeken. Het realiseren van een woonzorgcomplex op de Mariënrade sluit aan bij het zoeken naar passende huisvesting voor mensen met een extra ondersteuningsvraag. Dit ligt mooi in lijn met onze woonvisie en demografische ontwikkeling.”

 

////////////////////////