Gratis testen voor minima

 

De gemeente Nunspeet stelt vanaf donderdag 23 december 2021 gratis corona zelftesten beschikbaar voor inwoners die een laag inkomen hebben. Inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen en/of inwoners met een sociaal minimumloon kunnen vier zelftesten per week – zolang de voorraad strekt – afhalen bij de balie op het gemeentehuis.

Om te voorkomen dat zelftesten om financiële redenen niet worden gebruikt, biedt de gemeente deze mogelijkheid aan.