Natuur en landschap in Epe op 23 plaatsen versterkt

 

Natuur en landschap in het buitengebied van de gemeente Epe krijgen een extra impuls. De komende weken worden er ruim 13.000 bomen en struiken, die van nature in Nederland voorkomen, geplant op 23 particuliere terreinen. Het gaat om 41 verschillende soorten waaronder meidoorn, sleedoorn, sporkehout en lijsterbes. Naast bomen en struiken voor houtsingels en heggen komen er 87 laanbomen en 93 hoogstamfruitbomen bij in Epe.

Meer soorten planten en dieren

De gemeente Epe wil natuur en landschap in het buitengebied versterken. Daarom worden er in 2021 23 inrichtingsplannen uitgevoerd met steun van de provincie Gelderland. Zo wil de gemeente niet alleen het landschap aantrekkelijker maken, maar ook de natuurwaarde vergroten. Door de aanplant zullen er meer planten en diersoorten zich in het gebied kunnen vestigen.

Met het planten geven de landeigenaren invulling aan de 23 plannen die Stichting Landschapsbeheer Gelderland in opdracht van gemeente Epe heeft opgesteld.

 

Bloemenmengsels en nestkastjes

Naast het planten van streekeigen struiken, worden ook overhoekjes ingezaaid met zaadmengsels van meerjarige inheemse bloemen, die bijen en vlinders aantrekken en worden er nestkastjes geplaatst. De deelnemers aan het project krijgen zaaigoed, plantmateriaal en nestkasten tegen een aantrekkelijke prijs. De gemeente betaalt eraan mee. De eigenaar zorgt zelf voor de bewerking van de grond, de aanplant, het zaaien en het beheer.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -