Uitbreiding project Josje

 

 

Het is belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. De gemeente Elburg en basisscholen binnen de gemeente gaan meer aandacht schenken aan het welbevinden van kinderen, zodat leerprestaties verbeteren.

Wethouder Willem Krooneman ziet goede kansen voor uitbreiding van het project Josje (Jeugd, Ouders en School) naar scholen in de gemeente: “Door het Centrum voor Jeugd en Gezin, ouders en scholen meer met elkaar samen te laten werken, geloven wij een positieve bijdrage te leveren aan de leerprestaties van kinderen. Het doel is dat kinderen goed in hun vel zitten, daarom zijn we twee jaar geleden op een aantal scholen gestart met het project Josje. De resultaten zijn positief en ik ben dan ook blij dat we nu in staat zijn het project uit te kunnen rollen naar andere scholen.”

 

Project Josje laat ouders en scholen intensiever samenwerken

Het project Josje is twee jaar geleden in het leven geroepen. Scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vinden het belangrijk dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het versterken van de onderlinge samenwerking en het intensief betrekken van ouders draagt bij aan het welzijn van leerlingen. Zowel school als het CJG zien ruimte voor verbetering in de onderlinge samenwerking. De werkwijze van Josje is een passend middel om de samenwerking te verbeteren. Dit project start, onder begeleiding van een procesbegeleider vanuit de gemeente, dit schooljaar op verschillende scholen in Elburg.

 

De Josje-projecten hebben tot nu toe goede afspraken opgeleverd. Bijvoorbeeld dat de CJG-medewerker iedere twee weken een dagdeel op school is om in gesprek te gaan met leerlingen en leraren. Of dat de CJG-medewerker altijd aanwezig is bij ouderavonden en dat zij de waarden en normen van de school en ouders beter kennen.

“Tijdens een ouderavond op school was de CJG-medewerker aanwezig om vragen over opvoeden te beantwoorden. Ik heb toen een aantal tips en adviezen gekregen hoe om te gaan met het drukke gedrag van mijn zoon. Hier ben ik de volgende week direct mee aan de slag gegaan. Ik kan nu veel beter reageren op het gedrag van mijn zoon waardoor hij rustiger blijft”, aldus een van de ouders van een leerling die mee doet aan het project.

 

Hoe werkt Josje?

Het project Josje start dit schooljaar op acht basisscholen in Elburg. Tijdens dit project vullen ouders, medewerkers van de school en CJG een vragenlijst in die gaat over de onderlinge samenwerking en bij wie welke kracht ligt. De antwoorden van de vragen worden in bijeenkomsten besproken met ouders, school en het CJG. Door elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te verbeteren, werken ze aan het welzijn van leerlingen. Op basis van de gesprekken maakt men afspraken over hoe beter samen te werken met elkaar. Hierbij staat alles in het teken van het welzijn van kinderen. Als zij goed in hun vel zitten dan heeft dat een positieve invloed op het gezin en het leren op school.

 

Uitgebreide informatie over het project Josje is binnenkort te vinden op de website: www.elburg-onderwijsstad.nl