Provincie start bomenkap voor nieuwe aansluiting Wezep / H2O

 

Vanaf maandag 6 december start provincie Gelderland met de kap van 223 bomen en 11265 m2 struiken en kleine bomen in gemeente Oldebroek.  Deze struiken en bomen staan op de plek van een nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van bedrijvenpark H2O. De nieuwe aansluiting maakt het dorp Wezep en bedrijventerrein H2O beter bereikbaar. Hierdoor wordt Wezep ook leefbaarder. Na het uitvoeren van de werkzaamheden plant de provincie 225 nieuwe bomen aan.

Voor kap van de bomen heeft gemeente Oldebroek een Omgevingsvergunning aan provincie Gelderland verleend. Er zijn geen bezwaren gemaakt. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor het broedseizoen van vogels in maart. Daarom start provincie Gelderland met het kappen van de bomen. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen maandag 6 december en vrijdag 17 december tussen 7.00 en 18.00 uur. Verkeer leiden we via borden om. Actuele informatie over de verkeershinder staat vanaf 1 december op www.gelderland.nl/H2O-Wezep.

Herplant

Langs het hele wegvak planten we 225 nieuwe bomen als compensatie voor de bomenkap. Er komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die niet zo gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Er komen ook bomen op de Voskuilerdijk en ter hoogte van de nieuwe aansluiting voor de ondersteuning van de vliegroutes van vleermuizen. Dit is belangrijk voor de bescherming van vleermuizen. De meeste vleermuissoorten gebruiken lijnvormige structuren in het landschap, zoals een bomenrij, als vliegroute tussen verblijfplaats en foerageergebieden.

Bereikbaarheid Wezep en bedrijventerrein

De afrit van de A28 bij Wezep zit aan haar maximale capaciteit. Deze afrit wordt gebruikt door verkeer richting Wezep en Bedrijventerrein H2O. Het bedrijventerrein is nog in ontwikkeling en trekt in de toekomst naar verwachting meer verkeer aan. Om zowel verkeer goed naar, van en door Wezep te geleiden en het bedrijventerrein te faciliteren werkt de provincie Gelderland samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV aan een definitief ontwerp voor een nieuwe aansluiting op de A28. Zo blijven het dorp Wezep en het bedrijventerrein ook in de toekomst goed bereikbaar en verbetert de leefbaarheid in Wezep.  

Actuele informatie over het project staat op www.gelderland.nl/H2O-Wezep.