Beleidsnotitie Bibliotheek Noord-Veluwe 2022-2025 vastgesteld

 

 

In de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek is de gezamenlijk opgestelde Beleidsnotitie Bibliotheek Noord-Veluwe 2022-2025 vastgesteld. In de beleidsnotitie leggen de vijf gemeenten de regionale kaders en regionale doelstelling vast waaraan de Bibliotheek Noord-Veluwe minimaal moet voldoen.

 

Met het gezamenlijk opstellen van deze notitie onderschrijven de vijf gemeenten dat de bibliotheek waarde levert voor individu en samenleving. De kracht van samenwerking in de regio ligt in het feit dat gemeenten zich verbonden voelen in hun verantwoordelijkheid om het bibliotheekwerk in de eigen gemeente, maar ook in de regio, goed vorm te geven.

 

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg is blij met de samenwerking die heeft geleid tot de vernieuwde Beleidsnotitie. “Er is goed inzichtelijk gemaakt wat het belang van de bibliotheek voor onze vijf gemeenten is en wat we in de toekomst van elkaar mogen verwachten. In de beleidsnotitie staat onder meer: ‘De bibliotheek heeft zich een stevige plek verworven en heeft zich ontwikkeld tot een ondernemende en toekomstgerichte organisatie. Er staat dan ook een bibliotheek die binnen de financiële mogelijkheden voldoet aan de gestelde eisen en die de kernfuncties goed uitvoert’. Dat is voor de gemeente Oldebroek belangrijk.”

 

De beleidsnotitie Bibliotheek Noord-Veluwe 2022-2025 is een vervolg op de vier jaar geleden opgestelde notitie. Het doorgaande beleid sluit aan op de landelijke netwerkagenda voor het Nederlandse bibliotheekwerk.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “De komende tijd zullen we ook in de gemeente Oldebroek nadrukkelijk met elkaar blijven samenwerken, waarbij zaken als laaggeletterdheid en digitalisering belangrijke onderwerpen zijn.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------