Regionale Energie Strategie 1.0 vrijgegeven en naar raad voor vaststelling

 

 

 

 

 

De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) is vrijgegeven. In deze strategie staat beschreven hoeveel opwek van zon- en windenergie de Cleantech Regio (waaronder Epe valt) in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De gemeenteraden in de regio hebben in totaal 40 voorstellen gedaan om het ontwerp van RES 1.0 aan te passen. Inmiddels hebben de colleges van B en W van de 7 gemeenten besloten welke voorstellen ze overnemen en op welke manier ze dat doen. De definitieve strategie is openbaar vanaf 11 november. In Epe wordt de definitieve RES 1.0 in de raad op 9 december vastgesteld.

Met de RES 1.0 wordt een basis gelegd waar we de komende jaren op kunnen bouwen. Het is een eerste stap in de richting van een energieneutrale regio. Met als doel: het terugdringen van de CO2 uitstoot met 49% in 2030.

Voorstellen geïntegreerd

In september is in Epe de RES 1.0 in de gemeenteraad besproken. Verschillende wijzigingen die de raad heeft voorgesteld zijn verwerkt in de definitieve strategie. In de voorstellen werd de Cleantech regio onder meer opgeroepen om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor deze strategie. Ook wil de gemeenteraad van Epe dat minimaal 50% van de initiatieven voor duurzame opwek uit de RES 1.0 door lokale organisaties wordt beheerd. Door de raad is er aandacht gevraagd voor innovatie, de transportcapaciteit van het net en de noodzaak van woningbouw in relatie tot schaarse grond.

 

Hoe verder?

Na vaststelling door alle gemeenteraden is de RES 1.0 definitief en wordt deze aangeboden aan het rijk. Het is aan de gemeenten binnen de Cleantech regio om de strategie terug te laten keren in hun beleid op het gebied van energie en warmte. De RES is een levende strategie en we vernieuwen deze iedere twee jaar. Zo ligt er over twee jaar een RES 2.0. In deze RES 2.0 nemen we nieuwe inzichten en ontwikkelingen mee. Deze kunnen leiden tot bijstelling van de manier waarop we energie willen besparen of opwekken. We kijken uit naar wat de toekomst daarin brengt!