Connexxion blijft vervoerder treindienst Ede-Wageningen/Amersfoort Centraal

 Connexxion blijft tot december 2023 de treindienst Amersfoort Centraal/Ede-Wageningen rijden. Dit is het resultaat van de onderhandelingen over de noodconcessie In deze noodconcessie krijgt de vervoerder alle kosten vergoed, de opbrengsten gaan naar de provincie Gelderland. Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer: ‘ Op deze manier kunnen we de dienstregeling handhaven. Dat vinden we belangrijk zeker nu de reizigers sneller in het openbaar vervoer terugkeren dan verwacht. De regio Foodvalley blijft zo goed aangesloten op Amersfoort en verder én de regio Arnhem-Nijmegen. Ook voor het personeel is dit een plezierige uitkomst.” 

 30% minder reizigers toch 100% vervoersaanbod
De dienstregeling blijft hetzelfde ondanks dat het aantal reizigers is gedaald door de Covid-19 pandemie. Zeker nu de reizigers weer sneller dan verwacht terugkeren vindt de provincie het belangrijk dat het aanbod op peil blijft. Daarom wordt de financiering anders geregeld. De provincie wordt opbrengstverantwoordelijk en biedt garanties in de financiering van de treinstellen. Zo kan ondanks een terugval van 30% reizigers toch een aanbod van 100% vervoer worden geregeld. Dit betekent concreet zeven dagen per week twee keer per uur een trein op het hele baanvak en van maandag t/m zaterdag een groot deel van de dag vier keer per uur een trein tussen Amersfoort en Barneveld Zuid. De vervoerder heeft veel expertise op deze lijn waardoor de kwaliteit de komende 2 jaar gewaarborgd kan worden. Met de inzet van 7,2 FTE aan BOA medewerkers is ook aandacht voor sociale veiligheid geregeld.

 Introductie OVpay 2022
Martijn Mentink, Regiodirecteur Transdev Zuidoost: ‘Connexxion overlegt ook met de provincie over de introductie van OVpay conform de landelijke afspraken (NOVB). ’ Opzet is dat in 2022 met de mobiele telefoon, bankpas, smartwatch of creditcard kan worden betaald. Landelijk wordt ingezet op snellere introductie van OVpay omdat dit past in het herstel van openbaar vervoer na Covid-19. Connexxion wil OVpay al in 2022 invoeren op de Valleilijn om het reizigers die overstappen op bijv. een NS-trein op station Amersfoort gemakkelijk te maken. NS is namelijk van plan OVpay in 2022 te introduceren. Overstappen van Valleilijn op NS loopt dan soepel met 1 betaalsysteem. De provinciale bijdrage voor de introductie wordt geschat op € 500.000.

 Dekking tekort
De provincie betaalt aan Connexxion een vergoeding van ruim € 25 miljoen voor de uitvoering van de dienstregeling én de gebruikersvergoeding die de vervoerder aan ProRail betaalt. Daar staan de reizigersopbrengsten en de vergoeding voor de OV-studentenchipkaart tegenover. Deze inkomsten zijn door de Covid19-pandemie wel een stuk lager. In 2022 en 2023 is er aanzienlijk meer geld nodig dan jaarlijks beschikbaar is als exploitatiebijdrage op de provinciale begroting. Gerekend wordt op een extra bijdrage van € 3,5 miljoen tijdens de noodconcessie. De precieze omvang is afhankelijk van het herstel van de reizigers en de opbrengsten.De meerkosten hiervan wordt betaald uit een bedrag dat Connexxion eerder ontving voor de aanschaf van 2 extra treinstellen in de vorm van een subsidie door de provincie. Dit bedrag moet aan het einde van de concessieperiode terugbetaald worden.

 Van noodconcessie naar concessie 2023-2036
Rond de zomer van 2022 start de aanbesteding van de concessie voor de periode december 2023 - 2036. Door de impact van Covid-19 op het openbaar vervoer waren er geen inschrijvingen voor de aanbesteding van de Valleilijn in 2020. Daarom koos de provincie voor een noodconcessie voor 2 jaar. In het programma van eisen voor de noodconcessie zijn wel noodzakelijke versoberingen aangebracht om het betaalbaar te houden. Zo is de modernisering van de treinstellen geschrapt. In de opvolgende concessie zal hier wel werk van moeten worden gemaakt. Voor de noodconcessie is het financiële gat weliswaar gedicht, voor de concessie daarna moet er nog een oplossing worden gevonden.