Begroting Heerde 2022 sluit positief

 

 

 

De gemeente Heerde verwacht voor 2022 een incidenteel positief saldo van ongeveer 1 miljoen euro. Dit is onverwacht positief door een meevallende uitkering van het Rijk die recent bekend werd. Mede door een behoedzaam beheer van het geld in de afgelopen jaren komt de gemeente ook op termijn boven de nullijn uit. Met de onverwachte meevaller kunnen de reserves weer worden aangevuld die waren gebruikt om de tekorten in de huishoudelijke hulp en jeugdzorg aan te vullen.

Op 8 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.

 

Begroten op langere termijn blijft echter onzeker, doordat er veel onzekerheden zijn in de bijdrage van het Rijk, dat ongeveer 2/3e van het gemeentelijk budget bedraagt. Met het uitblijven van een nieuw kabinet is onzeker in hoeverre gemeenten kunnen rekenen op extra financiën voor (met name) de huishoudelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dit gaat ook om een fors bedrag: gezamenlijk zo’n 1,7 miljoen euro per jaar voor de gemeente Heerde. Ook is nog onzeker of alle kosten die verband houden met corona worden vergoed.

 

Voorzichtig begroten

Vanwege deze onzekerheid kiest het college er voor om voorzichtig te begroten. Dit betekent onder meer dat de gemeente op dit moment geen beleidswensen honoreert waar langlopende kosten aan zijn verbonden. Op deze manier kan de financiële huishouding van de gemeente gezond blijven – alleen wanneer het nieuwe kabinet de gemeente op geen enkele manier tegemoet komt, zijn nieuwe ingrepen vanaf 2024 noodzakelijk. Bovendien wil het huidige college niet ‘over haar graf heen’ regeren, met de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar voor de boeg.

 

Beleidskeuzen

Wethouder Wolbert Meijer van financiën: “Het zou goed zijn als Den Haag langjarig duidelijkheid en rust brengt in de middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt voor het omvangrijke takenpakket dat gemeenten namens het rijk uitvoert. Het college stelt de gemeenteraad voor te investeren in woningbouw, duurzaamheid, participatie en groenbeheer.”