Kinderen van de Looschool presenteren plan skatepark aan burgemeester

 

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing bezocht de kinderen van groep 7/8 van de Looschool. Samen met twee leden van Klankbordgroep ’t Loo kreeg de burgemeester meer te horen over hun plan voor het realiseren van een skatepark in ‘t Loo. Dit plan is één van diverse vragen, plannen en ideeën die de klas vlak voor de zomervakantie al tijdens een bezoek met de burgemeester besprak.

 

De leerlingen willen graag een plek waar alle kinderen kunnen skaten, steppen of zelfs bmx’en. In hun presentatie schetsten zij hoe het park eruit moet komen te zien, wat de belangrijkste onderdelen zijn en wat zij zelf al gedaan hebben om de plek te realiseren. Zo zijn er in ’t Loo maar liefst 129 handtekeningen verzameld van inwoners die voor de realisatie van een skatepark zijn. De handtekeningen heeft de klas aan de burgemeester overhandigd.