Dorpskerk Vaassen beeldbepalend

Een dorpskerk is beeldbepalend voor een dorp en dat geldt ook voor Vaassen. Stelt u zich het centrum maar eens voor zonder de kerk bij de Markt.

Een monumentaal gebouw als de Dorpskerk brengt kosten met zich mee, kosten die voor een belangrijk deel door de kerkelijke gemeente worden opgebracht. En dat is ook terecht, deze gemeente maakt tenslotte ook gebruik van het gebouw. 

Toch bleken ook veel mensen, die niet bij de Hervormde Gemeente horen, de kerk een warm hart toe te dragen en geregeld een bijdrage te storten op de rekening van de Vrienden van de Vaassense Dorpskerk. Zij steunen daarbij niet de kerkelijke gemeente, maar het onderhoud van het gebouw.

Omdat veel mensen deze mogelijkheid niet kennen, hebben de vrienden van de Vaassense Dorpskerk deze week in Vaassen huis-aan-huis een folder laten bezorgen. Hebt u deze folder niet ontvangen of woont u niet in Vaassen, dan kunt u de folder op zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur alsnog ophalen in de Dorpskerk.

Uiteraard mag u ook een gift overmaken op rekening NL62 RABO 0364 4497 64 t.n.v. Vrienden van de Vaassense Dorpskerk. Alvast bedankt voor uw bijdrage.