Activiteiten in Museum Oene

  • Lezing over de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog op zaterdag 9 oktober om 10:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 9:30 uur.

Spreker is Kees Tukker, auteur van het boek ‘De voedselcommissaris’. Hierin wordt o.a. beschreven, hoe hoge ambtenaren al in 1937 begonnen met de organisatie van de voedselvoorziening voor het geval dat in Europa opnieuw een oorlog zou uitbreken.

 

  • Films over oud-Oene op zaterdag 30 oktober om 14:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 13:30 uur. De fam. Buitenkamp zal opnieuw films over Oene in de 50-er en 60-er jaren vertonen. Er komen vele in het verleden bekende personen en gebouwen in beeld.

 

Beide activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie op grond van de Subsidieregeling openbare activiteiten gemeente Epe 2021. Wij zijn de Gemeente hiervoor zeer erkentelijk.

 

Aanmelding vooraf is niet meer noodzakelijk.

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken, ook parkeren op eigen terrein is gratis. Wel is een giftenbus aanwezig ter bestrijding van de onkosten en instandhouding van het museum.

Het museum is rolstoelvriendelijk.

 

Exposities.

 

Omdat het museum vorig jaar slechts beperkt geopend is geweest, herhalen wij tot het eind van de maand oktober de exposities van 2020, nl.:

  • Oene in oorlogstijd met aandacht voor de vliegtuigcrash van juni 1944, het bombardement van maart 1945, de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding (75 + 1 jaar vrijheid).
  • Oene klompenmakersdorp.

 

Expositie 2022 over het onderwijs.

 

Volgend jaar hopen we een expositie over de geschiedenis van het onderwijs in Oene te organiseren. We zijn daarom op zoek naar materialen, zoals lesboeken, schoolrapporten, verhalen en foto’s. Reacties zijn welkom via 06-12590724 of voorzitter@museumoene.nl (Dikkie Huiskamp-van Hell, voorzitter en collectiebeheerder).

 

Audiotour.

 

Vanuit uw stoel thuis kunt u het museum bezoeken. Zie https://museumoene.nl/audiotours

De audiotour is in het museum ook te volgen via uw mobiele telefoon (met internet) en op het touchscreen in het museum.

 

Lezingen enz.

 

Als u iets wilt organiseren voor uw familie, vrienden, kennissen of vereniging, dan kunt u eveneens bij ons terecht: via

 

Openingstijden.

 

We heten u van harte welkom in het museum, Houtweg 40 te Oene. De openingstijden zijn:

dinsdag t/m vrijdag 13 – 17 uur, zaterdag 10 – 16 uur.

 

Rabo ClubSupport.

 

Ook dit jaar heeft het museum zich aangemeld voor deelname aan deze actie. Wij hopen dat u – als u lid bent van Rabobank Noord Veluwe – tussen 4 en 25 oktober een of meer stemmen uit wilt brengen op ons museum. Het doel voor dit jaar is vernieuwing van de geluidsinstallatie. De huidige apparatuur is nl. niet toereikend om bij lezingen e.d. de sprekers goed weer te geven, zodat wij de apparatuur graag willen vernieuwen. Alvast bedankt voor uw medewerking!