Gemeente: samen aan de slag met resultaten Quick Scan en verbeteragenda

 

 

 

Kort voor de zomer kwamen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie naar buiten. De Quick Scan verzamelde meningen en wensen van inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden. De hoofdvraag van de scan was: ‘Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?’ Naar aanleiding van deze resultaten wordt een verbeteragenda opgesteld, met daarin doelen om aan te werken. “Die agenda staat komend najaar op de agenda van de gemeenteraad. Wat vaststaat: we gaan als gemeente sámen aan de slag met de uitkomsten van de Quick Scan en de daar bijhorende verbeteringen. Samen staat voor gemeenteraad, college van B en W en de ambtelijke organisatie”, aldus de werkgroep bestaande uit vijf raadsleden: Bertie Hendriks, Hans de Goede, Diana Oosterhoff, Jan Willem Vos en Ellis de Vries. De werkgroep houdt op 2 oktober aanstaande een inloopspreekuur voor inwoners.

 

Het doel van de verbeteringen is om beter aan te sluiten bij (de wensen en behoeften van) de inwoners van de gemeente Epe en de lokale democratie te versterken. De verbeteringen zijn gerubriceerd in vijf thema’s: lokale democratie, raad-college-ambtelijke organisatie, communicatie, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

 

Constructieve houding
De Quick Scan is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De werkgroep: “De resultaten zijn ook voor de raad een wake-up-call geweest. Als orgaan binnen de gemeente zijn wij als eerste aan zet om hiermee aan de slag te gaan, iets wat we zeer serieus oppakken. Uiteraard vanuit een constructieve, opbouwende houding, om samen met het college en de ambtelijke organisatie het goede te doen voor onze inwoners.” 

 

Inloopspreekuur
De gemeenteraad buigt zich komend najaar over zowel de resultaten van de Quick Scan als de verbeteragenda. De verbeteragenda wordt de komende weken voorbereid door deze vijf leden die samen de werkgroep vanuit de gemeenteraad vormen. De werkgroep houdt actief contact met de begeleidingscommissie van de Quick Scan. Om inwoners nog steviger te betrekken, organiseert de werkgroep op 2 oktober aanstaande een inloopspreekuur. Tussen 10 en 12 uur zijn de werkgroepleden present in het Episch Centrum Epe en in De Rank in Vaassen.

 

Quick wins
Aan de hand van de vijf verbeterthema’s zijn een aantal quick wins opgesteld, vooruitlopend op de totale verbeteragenda. Met deze punten is de gemeente al aan de slag gegaan. De gemeente kijkt scherp naar de veranderende vraag vanuit de samenleving en gaat na wat het van de totale organisatie vraagt om hierop toegerust te zijn. De gemeente zal, voor zover de corona-maatregelen dat toelaten, meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners. Zo gaat de burgemeester samen met collegeleden de wijken en dorpen in om te horen wat er leeft en om verbinding te maken. Ook werkbezoeken aan organisaties en bedrijven worden weer opgestart, iets waar zowel de gemeenteraad, college van B en W en de ambtelijke organisatie actief aan zullen deelnemen.

 

Goede gesprek
Burgemeester Tom Horn is blij met de positieve grondhouding: “Goed om te zien dat we dit als gemeente samen oppakken, ieder vanuit zijn rol en taak. De drive om aan de slag te gaan, proef ik op alle fronten. Ik zie daarom uit naar de verbeteragenda en het goede gesprek over de concrete slagen die we kunnen maken op korte en langere termijn.”

 

Versterking
De gemeente wil samen met inwoners verder bouwen en de onderlinge banden versterken. Het democratische samenspel is immers tegen het licht gehouden. De lokale foto die de Quick Scan van de werking van de Eper democratie heeft gemaakt, biedt kansen om te werken aan noodzakelijke veranderingen.