Epe stelt bomenbeleidsplan voor

Het college in Epe heeft een ontwerp bomenbeleidsplan samengesteld. Het is tijdenas kantooruren in te zien op het gemeentehuis. Voor een digitale weergave kan men zich aanmelden via gemeente@epe.nl 

Daar kan ook een zienswijze naartoe worden gestuurd. Dat moet binnen zes weken na 13 september. Er bestaat tevens gelegenheid een mondelinge afspraak te maken via telefoonnummer 14 05 78.