Informatiebijeenkomst start bouw nieuwe brug N307-Roggebot Kampen

 

  Over enkele weken is het zover, dan start de bouw van de nieuwe, zeven meter hoge brug ter hoogte van de Roggebotsluis.

 

In maart dit jaar startte de aannemer, Combinatie Roggebot, met het uitdiepen en aanpassen van het Drontermeer op deze locatie. Voor omwonenden, recreanten en weggebruikers werden hiermee de voorbereidende werkzaamheden zichtbaar. Inmiddels is het definitief ontwerp voor de nieuwe brug bij Roggebot en de aanpassing van de N307 vrijwel gereed. Dit betekent dat het de bouw van de brug officieel de uitvoerende fase in gaat.

 

Op dinsdag 28 september om 19.30 uur organiseren provincie Flevoland en aannemer Combinatie Roggebot een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten de aannemer en de provincie het definitief ontwerp toe en vertellen ze over de aankomende werkzaamheden die daarbij horen.

In verband met de beperkte mogelijkheden voor het samenkomen van groepen op locatie is gekozen voor een online bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@ijsseldeltaprogramma.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding meer informatie en een link naar de online bijeenkomst op 28 september. Wie liever een persoonlijke toelichting krijgt kan daarvoor via dit e-mailadres ook een afspraak maken in het informatiecentrum. Maar ook zonder afspraak is het informatiecentrum in de bouwkeet, nabij Flevoweg 90 in Kampen, iedere dinsdagmiddag tussen 13-17 uur vrij toegankelijk.

 

Het project N307 Roggebot Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. Hier werken het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid.