Gelders OV blijft grotendeels in stand.

 

 Gelderland kan 87 tot 92% van het regionaal openbaar vervoer in standhouden. Deze beperkte afschaling is onvermijdelijk. De reizigers merken de afschaling vooral aan minder trein/bus in de spits en meer inzet van flexibel vervoer op plaatsen waar weinig reizigersvraag is. Deze aanpak is in lijn met de provinciale mobiliteitsvisie. Uitgangspunt is en blijft een aantrekkelijk en toekomstvast openbaar vervoeraanbod.

 Transitieplannen
De onvermijdelijke afschaling kan beperkt blijven door  de huidige beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. Voorwaarde bij de beschikbaarheidsvergoeding is dat provincies en vervoerders plannen maken om het openbaar vervoer meer wendbaarder en geschikt te maken voor de toekomst. In de nu opgestelde transitieplannen wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de provincie samen met de vervoerders vanaf het derde kwartaal 2021/begin 2022 dit wil doen. Dit gebeurt door aanpassing van de dienstregeling met behoud van een aantrekkelijk en toekomstvast aanbod van openbaar vervoer; kosten verlagen en inkomsten verhogen. Onder andere door effectiever te werken én campagnes voeren zoals Het OV is oké zodat reizigers terugkeren.

 Concessiegebieden
Voor Gelderland gaat het om de concessies Arnhem-Nijmegen, Valleilijn en Veluwe (als onderdeel van IJssel-Vecht). Voor de concessie Achterhoek-Rivierenland is geen transitieplan opgesteld omdat Arriva als vervoerder geen beschikbaarheidsvergoeding heeft aangevraagd bij het Rijk.

 Transitieplannen basis voor de dienstregeling komende jaren
Het voorzieningenniveau uit de transitieplannen vormt de basis voor de dienstregeling 2022 in de verschillende concessies. Wat de transitieplannen voor de komende jaren precies gaan betekenen voor bepaalde buslijnen of treindiensten in concessies wordt uitgewerkt in de jaarlijkse vervoerplannen van de vervoerders. Het gaat dan om de plannen voor de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling in december.  

 Budget
De totale reguliere subsidiebijdrage voor de Gelderse concessies is ongeveer € 105 miljoen per jaar. Dit bedrag blijft ongewijzigd uitgaande van de voortzetting van de beschikbaarheidsvergoeding door het Rijk na 2021 ter overbrugging van de herstelperiode van COVID-19. Wel ziet de provincie niet alleen de financiële gevolgen van Covid-19 op zich afkomen maar ook andere ontwikkelingen die financiële impact kunnen hebben. De financiële impact op  basis van een negatief herstelscenario en een positiever scenario varieert tussen de circa € 44 en € 2 miljoen voor alle (nood)concessies samen.

 Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Petra Borsboom, (026) 359 96 60, p.borsboom@gelderland.nl, of het Provincieloket (026) 359 99 99, provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17.

Bij dit persbericht is een bijlage met op hoofdlijnen de aanpassingen. Mocht u deze in uw berichtgeving vermelden dat hechten wij eraan dat u de cursieve passage ook vermeldt.

 Bijlage: voor publicatie bestemd: wijzigingen op hoofdlijnen:

 let op, diverse lijnen rijden nu al zo of wijzigingen gaan in bij aanpassing van de dienstregeling  van december. Kijk voor de actuele situatie altijd op de reisplanner of de websites van de vervoerders!

 Concessie Arnhem-Nijmegen:

Verhogen van frequenties t.o.v. 2021

 • de lijnen 6 (Nijmegen, terug naar 6x per uur), lijn 10 (Nijmegen), lijn 33 (Nijmegen-Arnhem), lijn 56 (Heteren-Arnhem) en 331 (Arnhem-Nijmegen);
  • Indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, zullen frequenties verder worden verhoogd;

Behouden van frequenties 2021 op verschillende lijnen;

 • Het gaat onder andere om de lijnen 5 Nijmegen-Groesbeek ,  7 in Arnhem, de combinatie, 82 Millingen-Nijmegen en 300 tussen Arnhem en Nijmegen en lijn 43 Arnhem-Apeldoorn;
  • Indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, zullen frequenties worden verhoogd

Beperken of stoppen

 • Op de lijnen 82 Nijmegen-Venlo en 99 Nijmegen-Uden keren enkele spitsritten vooralsnog niet terug;
  • Deze maatregel is tijdelijk en indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, zullen de ritten weer worden toegevoegd;
 • Beperken frequenties op lijn 61, 66 (beide Westervoort-Duiven) en 76 (Millingen-Groesbeek);
  • Indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, zullen frequenties worden verhoogd;
 • Stoppen met nachtbussen in Arnhem en Nijmegen;
  • Dit is een structurele maatregel;
 • Wijzigen koppeling op Arnhem CS tussen lijn 5 en 6 in Arnhem;
  • Dit is een structurele maatregel;
 • Samenvoegen van lijn 1 Arnhem CS-Oosterbeek met lijn 352 Arnhem-Wageningen (op termijn trolley 2.0);
  • Met deze samenvoeging van lijnen wordt voorgesorteerd op de realisatie van de Rijnlijn, de HOV verbinding tussen Arnhem en Wageningen en op termijn door naar Ede;
  • Deze nieuwe verbinding start in december 2021 met een frequentie van minimaal 6 keer per uur;
 • Inkorten van lijn 8 in Arnhem (niet meer naar Rozendaal en Velp) en lijn 11 in Nijmegen (nog maar tot Dukenburg);
  • Dit is een structurele maatregel;
 • Samenvoegen lijn 13 en 15 Wijchen-Lent met beide verschillende routes tot één lijn;
  • De nieuw lijn gaat volgens één route rijden, maar bedient wel de belangrijkste haltes van beide lijnen;
  • Frequentie wordt 2 keer per uur, in de spits aangevuld tot 4x per uur;
 • Definitief vervallen lijnen 1 en 7 in Nijmegen, lijn 13 in Arnhem en  scholierenlijnen 70 en 71 naar ’t Rhedens.

 Concessie IJssel-Vecht, deel Veluwe:

Beperken frequentie

 • Op de stadsdienst Apeldoorn gaat in de spits de frequentie op de lijnen 1 en 2 van 6 keer per uur naar 4 keer per uur en de lijnen 3 en 4 samen van 6 keer per uur naar 4 keer per uur;
 • Op de stadsdienst Apeldoorn gaan de lijnen 12, 13 en 16 op zondag naar 1 keer per uur;
 • Op lijn C2 Apeldoorn-Arnhem gaat de frequentie van 4 keer per uur naar 2 keer per uur tijdens gehele bedieningsperiode;
 • Op C3 Ede-Wageningen – WUR gaat de frequentie van 12 keer per uur naar 8 keer  per uur. Dit is conform vakantiedienstregeling en rijdt nu ook;
 • Op lijn 86 Ede – Wageningen gaat de frequentie van 4 keer per uur naar 2 keer per uur;
 • Op lijn 43 Apeldoorn-Dieren gaat de frequentie op zaterdag naar 1 keer per uur;
  • Indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, zullen frequenties op bovengenoemde lijnen weer worden verhoogd;
 • Vervallen scholierenlijnen 600, 601, 602, 609;
  • In de overige parallelle lijnen is nog voldoende capaciteit beschikbaar.;
  • Sommige scholieren zullen wel een keer over moeten stappen;
  • Indien reizigersaantallen dit noodzakelijk maken, worden de reguliere lijnen weer versterkt.

Valleilijn:

 • Hiervoor gelden de afspraken in het kader van de noodconcessie.