Gemeente Heerde zet volgende stap in omgevingsvisie

 

Net zoals vele andere gemeenten in Nederland, werkt de gemeente Heerde aan haar omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen. En omdat de leefomgeving van ons allemaal is, is de omgevingsvisie dat ook. Daarom vraagt de gemeente Heerde haar inwoners om aanvullingen op de uitwerking die er nu ligt.

 

 

 

Inwoners eerder al betrokken

De gemeente Heerde heeft tot nu toe op verschillende manieren inwoners en partnerorganisaties betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Inwoners hebben een enquête kunnen invullen en aanvullingen kunnen geven op de beschrijving van de sterke kanten van de gemeente. Ook hebben inwoners in een serie toekomstgesprekken meegepraat over de uitdagingen voor de toekomst in hun gebied.

 

Aanvullingen gevraagd

Alle bijdragen zijn gebruikt en de omgevingsvisie is nu voor een deel uitgewerkt. En dus wil de gemeente graag van haar inwoners horen of zij nog aanvullingen hebben.

 

Vanaf donderdag 10 juni a.s. zijn op www.samenwerkenaanheerde.nl de negen uitdagingen te vinden, die we voor ons zien in de toekomst van de gemeente Heerde. We noemen dit opgaven. Deze opgaven laten zien waar we de komende twintig jaar samen aan willen werken en hoe we dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld op het vlak van woningbouw, recreatie, klimaat en natuur. Inwoners kunnen –als ze dat willen- hun aanvullingen geven op alle negen opgaven of alleen op de opgaven die hen het meest aanspreken. Verder is op www.samenwerkenaanheerde.nl uitleg te vinden over de verschillende onderdelen van de omgevingsvisie en hoe we de omgevingsvisie gaan gebruiken als hij af is.

 

En hoe daarna verder?

De mogelijkheid om aanvullingen te geven, blijft openstaan tot begin juli. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor partnerorganisaties van de gemeente. Daarna schrijft de gemeente verder aan de omgevingsvisie. Ook de gemeenteraad bespreekt het tussenresultaat; de resultaten daarvan worden ook verwerkt. De planning is om in het najaar van dit jaar een ontwerp omgevingsvisie af te hebben.

 

Digitaal samenwerken

De website www.samenwerkenaanheerde.nl is een plek die de gemeente Heerde sinds kort gebruikt om samen met haar inwoners te werken aan de omgeving. Want alleen met elkaar zorgen we dat de gemeente Heerde een mooie plek is en blijft. Om te wonen, te leven en te verblijven, voor inwoners én bezoekers. Met het platform www.samenwerkenaanheerde.nl haalt de gemeente ideeën op, zet enquêtes uit en vraagt meningen via polls. Ze gebruikt het om onderwerpen te bespreken, discussies te voeren, of om met behulp van een kaart geschikte locaties te bepalen voor nieuwe projecten. Want de ontwikkeling van onze gemeente is een zaak van ons allemaal.