Uitbreiding bedrijventerrein Kweekweg VI Epe nadert afronding

 

 

 

Ruim tien jaar geleden is de gemeente Epe gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Rutgershof in Epe. Na de kredietcrisis kwam de verkoop van percelen op het terrein in een stroomversnelling. Op dit moment worden de laatste bedrijfspanden afgebouwd. “Een mooi succes”, aldus wethouder Erik Visser. “Voor nieuwe bedrijfskavels richten we ons nu volledig op de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld IV in Vaassen. Zo ontwikkelen we het beste voor ondernemers in onze gemeente.”

 

Tien jaar geleden stonden veel bedrijven op een wachtlijst om in aanmerking te komen voor een perceel op de Kweekweg VI. Door de kredietcrisis heeft de verkoop van deze percelen jarenlang stilgelegen, de vraag naar nieuwe percelen nam hierdoor af. Vanaf 2017 nam het animo weer toe, met als gevolg dat bijna alle percelen inmiddels zijn verkocht en bebouwd.

 

Sanering perceel

Het laatste perceel dat nog van de gemeente is, wordt binnenkort verkocht. Deze ligt aan de toegang tot dit nieuwe bedrijventerrein aan de Rutgershof (naast de Hammerstraat 8) en zorgt voor afronding van dit project. Het perceel is op dit moment vervuild en wordt eerst gesaneerd. Daarna vindt de verkoop plaats aan de naastgelegen bedrijven. Voor de sanering wordt een deel van de grond afgegraven, waarna schone grond aangebracht wordt. De start van de werkzaamheden is 31 mei, in totaal wordt er twee weken gewerkt aan de sanering.

 

Fraai bedrijventerrein

Wethouder Visser is opgetogen over de verkoop van de percelen: “Na tien jaar is het goed dat we nu het laatste perceel verkopen, om zo ondernemerschap in onze gemeente blijvend te stimuleren. Ik ben blij dat ook het laatste perceel nieuwe eigenaren heeft. Daardoor ontstaat een fraaie entree van het bedrijventerrein, wat ook afstraalt op andere bedrijven op het terrein. Er ligt over een aantal maanden een prachtig bedrijventerrein.”

 

Nieuw bedrijventerrein Eekterveld IV in Vaassen

Nu de uitbreiding in Epe is afgerond, richt de gemeente Epe zich op de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen. Dat wordt een duurzaam bedrijventerrein van vier hectare. De gemeente is al gestart met onderzoeken voor de verkaveling, een beeldkwaliteitsplan en duurzaamheidsmogelijkheden. Vervolgens moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De verwachting is dat de ontwikkeling in 2023 van de grond komt en de gemeente bedrijven weer kan voorzien van een kavel waar nu veel behoefte aan is. De inschrijving voor geïnteresseerde bedrijven start later dit jaar. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de verkoop zal plaatsvinden, moeten nog vastgesteld worden.