Veel minder schoolverzuim in Epe

Het schoolverzuim in Epe daalde in 2020 van 130 naar 83. Bij de groep die wordt begeleid bij vroegtijdig schoolverlaten was eveneens sprake van een forse daling: 165 naar 111.

Het is de vraag of er heel veel waarde aan deze cijfers moet worden gehecht in coronatijd. Epe denkt dat het zinvol is om aan te sturen op meer preventie. De onderzoeken vergen veel tijd. De aantekening erbij dat de jeugd het moeilijk heeft een vaste baan te vinden omdat werkgevers snel schakelen met tijdelijke contracten.