Hulp voor ondernemers bij energiebesparing

 

 

Ondernemers in de gemeente Heerde kunnen advies krijgen over energiebesparing. Ze kunnen daarvoor een afspraak maken met Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON). ERNON voert energiebesparingsprogramma’s uit op bedrijventerreinen. De kosten voor het advies worden gedragen door de Rabobank en het OFGH (Ondernemersfonds Gemeente Heerde).

 

In het kader van toekomstbestendige bedrijventerreinen in de provincie Gelderland hebben alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Heerde een enquête kunnen invullen. Hieruit kwam naar voren dat energiebesparing en energieopwekking belangrijke onderwerpen zijn. Dat vertaalt zich nu in een concreet project dat ERNON aanbiedt in samenwerking met de gemeente Heerde, het projectteam Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en Rabobank Midden Oost Nederland.

 

Energieke Regio helpt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen én te voldoen aan wet- en regelgeving. Na een gesprek en een rondgang op de locatie ontvangt de ondernemer een persoonlijk Plan van Aanpak waarmee hij verder kan werken richting een duurzame toekomst van zijn bedrijf.

 

Tijdens de gesprekken is er ook aandacht voor eventuele deelname aan toekomstige collectieve projecten. Met de informatie die tijdens de gesprekken naar boven komt kan de gemeente beleid maken die gebaseerd is op feiten in plaats van aannames. Dit gaat bijvoorbeeld over de potentiële hoeveelheid aan beschikbaar dakoppervlak voor zonnepanelen of over restwarmte.

 

Iedere ondernemer op bedrijventerreinen Europaweg, Molenweg, Veldweg en Vlijtweg ontvangt persoonlijk een brief van de gemeente, maar ook andere ondernemers zijn van harte welkom om deel te nemen. Ze kunnen zich aanmelden bij Energieke Regio Noord Oost Nederland via info@ernon.nl of (085) 273 63 28.