Bloemrijke akkerranden in de IJsselvallie

De stichting IJsselhoeven werkt hard aan het vasthouen en verbeteren van water omgaat in de IJsselvallei. 

Op een aantal plekken in de IJsselvallei worden initiatieven ontplooid om bloemrijke akkerranden en erven te realiseren. In sommige gemeenten lopen projecten, in andere gemeenten weer niet of uitsluitend voor agrariërs. Stichting IJsselhoeven wil graag voor onze achterban geschikt zaaigoed beschikbaar stellen. Om ervaring op te doen met geschikte zaadmengsels voor verschillende grondsoorten zijn een aantal mensen proefstukken aan het voorbereiden. Deze pilots zullen de komende periode in beeld gebracht worden via filmpjes en foto’s. Gewapend met deze ervaring hopen we voorjaar 2022 geschikt zaaigoed uit te kunnen delen. Hou onze site en social media in de gaten voor de voortgang