Eerste hectares nieuw bos in Gelderland liggen bij Epe

 

De laatste, nog kleine, bomen zijn de grond in gegaan. Daarmee is een nieuw natuurgebied bij Epe klaar. Van de ruim 6 hectare grond is 3,5 hectare beplant met nieuwe bomen. Dit zijn de eerste hectares van de in totaal 1.700 ha nieuw bos Provincie Gelderland gaat aanleggen.

Het gebied ligt ten zuiden van Epe bij de Klaarbeek en de Verloren beek. Langs de westkant van het terrein loopt het doorgaande fietspad van Apeldoorn naar Epe. De provincie wilde hier niet alleen nieuw bos aanleggen, maar ook het kleinschalige landschap behouden. Dat is goed gelukt. Het gebied is ingericht met loofbos en kruiden- en faunarijk grasland. Ook zijn de aanwezige beken hersteld en is een poel aangelegd. Binnenkort komen er ook een picknicktafel en informatiebord om het natuurgebied meteen aangenaam voor recreatie te maken. Voor het aanleggen van dit natuurgebied heeft de provincie samengewerkt met Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe.

1.700 hectare nieuw bos in 10 jaar

In het Klimaatplan is berekend dat er landelijk in totaal 10.000 ha nieuw bos nodig is om de klimaatdoelen te halen. Provincie Gelderland werkt sinds 2019 aan een eigen bomen- en bosbeleid. Afgelopen december is dit beleid vastgesteld. Hierin staat onder andere dat de provincie we de komende 10 jaar 1.700 hectare nieuw bos gaat aanleggen. En dat er nog eens 1 miljoen bomen bijkomen in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Vitaler, diverser en meer bos helpt om de biodiversiteit te verhogen, de klimaatverandering af te remmen en te zorgen voor dat we aanpassing aan de optredende klimaatverandering.