Versterking Burgerzaken in Nunspeet

Het college wil een krediet van 124.500 euro uitgeven voor noodzakelijke v ersterking Burgerzaken.

Het is nodig door ziekte enerzijds en het opnemen van ouderzijds door meerdere medewerkers anderzijds. Het college tekent erbij aan dat moet worden rondgekeken of tijdelijke externe hulp kan worden gereduceerd door inzet van eigen medewerkers van andere gemeentelijke afdelingen.