Financiële ondersteuning in coronacrisis

De gemeente Heerde richt zich breed op de groep mensen die als gevolg van de coronacrisis hun bestaanszekerheid dreigen te verliezen. Mensen die als gevolg hiervan hun kosten niet meer kunnen betalen.

Daarvoor is Tijdelijke Ondersteuningn Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Een regeling die met terugwerkendekrachtn loopt van 1 januari tot 1 juli van dit jaar. Gezinnen kunnen maximaal 500 euro ontvangen. De gemeente brengt de regeling zelf onder de aandacht, maar schakelt daarbij ook Grip op de Knip, Maatschappelijk Werk en de Adviesraad Sociaal Domein in.