Strategisch Informatieveiligheidsbeleid Epe

Het college van burgemeester en wethouders van Epe maakt bekend dat zij heeft besloten om het Strategisch informatieveiligheidsbeleid en het Aanvullend Structuurwet Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI)-beleid vast te stellen.

Strategisch informatieveiligheidsbeleid

Een betrouwbare informatievoorziening is noodzakelijk voor het goed functioneren van de gemeente als dienstverlener. Daarnaast is het de basis voor het beschermen van rechten van burgers en bedrijven.

Gemeente Epe heeft daarom het Strategisch informatieveiligheidsbeleid opgesteld. Het beleid beschrijft vooral de ambitie, visie, voorwaarden en uitgangspunten die nodig zijn om bescherming van onze burgers en bedrijven te realiseren. Het vormt de basis voor verdere beleidsvorming.

Aanvullend Structuurwet Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI)-beleid

Suwinet (SUWI staat voor Structuurwet Uitvoering Werk en Inkomen) biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Het gebruik hiervan is aan strikte regels gebonden. Het aanvullend SUWI-beleid is een tactische beleidsuitwerking en geeft aanvullende maatregelen voor het gebruik van SUWI-net bij de uitvoering van taken. De gemeente Epe gebruikt SUWI uitsluitend voor wettelijk toegestane taken