Nieuwe regeling per 1 maart “Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)”

 

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling wil mensen helpen met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

 

Wethouder Krooneman: “Als gemeente zijn we blij met deze regeling vanuit het Rijk. Mensen die het betreft willen we zo snel mogelijk helpen. Op onze website vindt u binnenkort het digitale aanvraagformulier. Vult u dat vooral in als u er recht op heeft.”

 

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook wordt gekeken of er wellicht andere financiële regelingen of uitkeringen zijn, zoals een toeslag van UWV op de WW-uitkering.

De TONK-uitkering kan ook een aanvulling zijn voor ondernemers met een Tozo-uitkering. De gemeente kijkt per situatie naar de hoogte van (woon)kosten, inkomen en draagkracht.

In principe mogen mensen de TONK-uitkering houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat de uitkering een lening is, bijvoorbeeld bij personen die weten dat ze binnenkort een groot bedrag ontvangen. De TONK-uitkering moet dan later worden terugbetaald.

 

Aanvragen kan in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De TONK-uitkering is alleen bedoeld voor de maanden waarin de aanvulling op het inkomen echt nodig is.

 

Informatie en aanvragen

Alle informatie over deze regeling en de voorwaarden die eraan verbonden zijn, zijn te vinden op www.elburg.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Aanvragen kan vanaf 5 maart 2021.