Nieuwe regeling (TONK) voor tegemoetkoming woonlasten tijdens coronacrisis

 

 

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Het betalen van woonkosten kan dan een probleem zijn. Om hen tijdelijk te helpen is er een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

 

De regeling helpt mensen met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering wordt maandelijks uitbetaald.

 

Wethouder Liesbeth vos – van de weg: “Door het coronavirus is het leven voor veel mensen moeilijker geworden, sociaal, maar ook financieel. Als gemeente proberen wij onze inwoners op verschillende manieren te ondersteunen. De TONK-regeling is hiervan een voorbeeld. Ik wens dat veel mensen de regeling aanvragen. Ik hoop dan ook dat inwoners de moeite nemen om op de website van de gemeente Oldebroek te checken of zij in aanmerking komen voor deze regeling. En als zij dit denken, dan niet schromen om een aanvraag te doen. Zo kunnen wij met een substantieel bedrag helpen de woonlasten te betalen en iets lucht geven in deze bizarre tijden.”

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat ondernemers en particulieren door de gevolgen van het coronavirus een terugval hebben in hun inkomen en daardoor hun privé woonlasten niet meer (volledig) kunnen betalen.

 

Aanvulling op Tozo-uitkering

De TONK kan ook een aanvulling zijn voor ondernemers met een Tozo-uitkering. De gemeente kijkt per situatie naar de hoogte van (woon)kosten, inkomen en draagkracht.

 

Informatie en aanvragen

De TONK-uitkering kan aangevraagd worden voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021, voor maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De gemeente berekent in hoeverre men woonlasten niet meer kan betalen en de uitkering kan oplopen tot maximaal 500 euro per maand.

Vanaf 1 maart a.s. kunnen inwoners een aanvraag indienen.

 

Alle informatie over deze regeling en de voorwaarden die eraan verbonden zijn, zijn te vinden op www.oldebroek.nl. Hier staat vanaf aanstaande maandag ook het aanvraagformulier.