Wethouder Scholten dient ontslag in

 

EPE _ Wethouder Robert Scholten heeft vanavond zijn ontslag ingediend bij het begin van een interpellatiedebat over zijn positie. Hoewel hij toegaf dat er fouten zijn gemaakt, waarvoor hij zijn excuses nogmaals aanbood en ze dom noemde, gaf hij aan zich het slachtoffer te voelen van afrekenspelletjes. “Ik heb niet gelogen, kan iedereen recht in de ogen kijken, maar er werd mij voor dit debat al een rode kaart voorgehouden.”

 

Hij wees hiermee op aanhoudende publicaties in het dagblad De Stentor. Ook vanuit sommige partijen zou op zijn ondergang zijn ingezet door mensen te benaderen om daaraan mee te werken. “Ik wil met mijn aftreden voorkomen dat het gemeentebestuur nog langer wordt beschadigd.”

 

Kritiek

 

De raadsfracties die twee interpellatiedebatten aanvragen onder aanvoering van de VVD  stelden vooraf een reeks vragen waarin Scholten werd gevraagd om toelichting op de kwestie van twee illegale uitritten aan de Rutgershof in Epe en een bandopname van acht maanden geleden, waarin de wethouder uitspraken deed in het kader van de Wet Openbaar Bestuur. Het wegschoffelen van app-verkeer met name. Daarin ook een stuk zelfkritiek van de raad. Jan Willem Vos van de eenmansfractie Epe Liberaal gaf aan dat er een diepe crisis in de bestuurscultuur heerst met een vooropgezette fluistercampagne en een hetze richting Scholten. “We moeten allemaal in de spiegel kijken.” Van Limburg (Gemeentebelangen) nam ver afstand van de opmerkingen van Vos, waarin hij zich totaal niet kon herkennen. Dat werd gek nik vanuit vanuit de huiskamers ondersteund. De raad vergadert in coronatijd digitaal.

Met het aftreden van de wethouder werd vervolgens de angel uit de discussie getrokken.