Veiliger maken kruispunt Officiersweg-Burgemeester van Walsemlaan

Hoewel met het het aanleggen van een kruispuntplateau en 30 kilometer maximaal een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid van het kruispunt Officiersweg-Bugemeester van Walsemlaan werd geleverd, is het volgens omwonenden nog altijd niet veilig genoeg.

Ze wllen snelheidsbeperkende maatregelen op de Officiersweg als erftoegangsweg met een beperkte ontsluitende functie. De gemeente heeft daar wat op bedacht. De bewoners krijgen de gelegenheid om daar op te reageren met een zienswijze. Er is een bedrag van 14.000 euro mee gemoeid. De gemeente heeft niet naar buiten toe bekend gemaakt welke maatregelen men wil nemen. Wel dat het de bedoeling is om ze in het tweede kwartaal dit jaar te verwezenlijken.