Protesten tegen woonzorgcentrum in villawijk Epe

Vijftig omwonenden van een villawijk in Epe zijn boos op de gemeente omdat die een woonzorgcentrum in drie bouwlagen wil toestaan in hun buurt. WoonZorg Unie Veluwe heeft daar met b en w een akkoord over bereikt maar de buurt niet ingeschakeld.

Die moet nu wachten tot de omgevingsvergunning actueel is. In het centrum komen 60 bewoners van woonzorgcentrum De Boskamp dat wordt afgebroken. Het centrum komt aan de Burgemeester Van der Feltzlaan op de plek waar vroeger zorgcentrum De Vijverhof was gevestigd. Dat staat al vijf jaar leeg. De buurt was goede maatjes met dat centrum, maar vindt het gebouw wat er nu komt te pompeus. In Epe kijkt men vreemd op van de verhuizing van De Boskamp omdat daar nieuwbouw op dezelfde plek zou verrijzen. Er werd zelfs een weg voor aangelegd. WoonZorg Unie Veluwe wil wel met de buurt praten, maar is niet van plan om een bouwlaag minder te realiseren.