Epe: noodopvang niet op vakantieparken

De gemeente Epe wil slechts in uiterste noodzaak noodopvang op vakantieparken. Het credo is al jaren dat permanente bewoning van recreatieverblijven uit de boze is. Het wordt nu allemaal nog eens vastgelegd in een voorlichtingsfilm op de gmeeentelijke website.

Noodopvang speelt bij schrijnende situaties zoals huiselijk geweld. Met dwangsommen kan de gemeente ingrijpen bij ongewenste bewoning. Problemen rijgen zich vaak aaneen. Een combinatie van problemen op het sociale. psychologische, medische en financiële vlak. Het college verwijt eigenaren van vakantieparken gebrek aan medewerking waardoor situaties van kwaad tot erger uitgroeien. Gezocht wordt primair naar vervangende woonruimten in de eigen omgeving. De schaarste aan woningen maakt dat er niet gemakkelijker op.