SPECIAAL CONTROLETEAM BEVORDERT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN

 

 

Project Theseus is van start gegaan. In samenwerking met verschillende partners gaat provincie Gelderland ondermijning op bedrijventerreinen aanpakken. Een speciaal team van controleurs en analisten gaat informeren, controleren en doorpakken om criminaliteit tegen te gaan.

 

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) constateert dat er te weinig zicht is op criminaliteit op lokale industriegebieden. Dat gaat ten koste van goedwillende ondernemers die last hebben van dubieuze zakenmensen die juist gedijen bij anonimiteit en afgelegen locaties. Project Theseus wil voorkomen dat bedrijventerreinen worden gebruikt voor illegale bewoning, louche ontmoetingsplaatsen en als dumpplek van chemisch- en drugsafval.

 

Een Flex-team moet dit tegengaan. Medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten - op de achtergrond ondersteund door de politie en het OM - gaan samen met gemeenten controles uitvoeren. Het deelnamen aan project Theseus is op verzoek van lokaal bestuur. Als er een controle plaatsvindt, zal een gemeente naast haar eigen capaciteit van BOA’s, toezichthouders en juristen, capaciteitsondersteuning van het Flex-team krijgen. Theseus-medewerkers gaan dan gezamenlijk controles uitvoeren. Er worden daarnaast gebiedsscans opgemaakt, waarmee inzichtelijk wordt welke zakelijke activiteiten er plaatsvinden. Ook worden ondernemers concreet geïnformeerd over deze problematiek. Als er misstanden worden geconstateerd, zal het Flex-team daarop reageren en vervolgens informatie delen met partners en gemeenten.

 

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Het Theseus-project is een mooi concreet initiatief om Gelderland weerbaarder te maken. Het RIEC heeft signalen over bedrijventerreinen kenbaar gemaakt en wij pakken de handschoen op deze manier op. Leemtes in veiligheid moeten worden opgevuld.” 

 

Project Theseus wordt aangestuurd door een stuurgroep, onder leiding van voorzitter Annet Bronsvoort (burgemeester Oost-Gelre) en vice-voorzitter Jan Nathan Rozendaal (burgemeester Elburg) die daarmee de Gelderse gemeenten vertegenwoordigen. Daarnaast maken  provincie Gelderland, de Gelderse Omgevingsdiensten, de politie, het openbaar ministerie onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.

 

Het Flex-team zal vermoedelijk dit voorjaar het eerste bedrijventerrein onder de Theseus-loep nemen.