Financiering ventilatiesystemen scholen niet helemaal helder

HEERDE - Scholen die hun ventilatiesysteem op orde maken kunnen daarvoor maximaal 30 procent van de kosten door het rijk vergoed zien. Van de overige 70 procent is de invulling nog ongewis. De gemeente heft er geen geld voor staan in de begroting, maar het is de vraag of ze wel een verplichting heeft met betrekking tot de financiering.

Het Heerder college antwoordt dat onder meer op vragen van de fractie D66/Groen Links. Er vond een gesprek plaats van het college met de schoolbesturen over het ventilatiegebeuren. De inventarisatie is aan de scholen die de zelf al contact met de GGD hebben gehad. Heerde heeft overigens al een deel van de maatregelen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan meegenomen. Er is één Heerder school geweest die een aanvraag voor subsidie heeft gedaan. Die aanvraag moet de gemeente verder leiden.  De gemeenteraad wordt over ontwikkelingen op de hoogte gehouden.