Epe op weg naar 200 procent gewild

De Stichting Promotie Gemeente Epe wil meer doen met het uithangbord 100 procent wild. Het moet ertoe leiden dat Epe toeristisch nog meer gewild wil zijn en dat als het kan voor 200 procent.

Dat streven wordt verpakt in een Meerjarenplan 2022-2026. Het komt tot stand met inschakeling van bureau De Plekkenmakers. Dat gaat alle leden benaderen om hun ideëen te inventariseren. In deze tijd digitaal. Halverwege dit jaar ligt het plan, waaraan ook de gemeente haar samenwerking verleent, op tafel om verder te kunnen worden uitgedragen.