Betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

 

 

De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda.
Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”

 

In Nunspeet hebben we een grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking.

Donderdag 7 januari werd in de commissie maatschappij en middelen de startnotitie Inclusie agenda behandeld. De ChristenUnie heeft daar van harte mee ingestemd. Nunspeet op weg naar een inclusieve samenleving. Bij inclusie gaat het dan om: meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden, waardering krijgen, eigen keuzes kunnen maken. In deze startnotitie ligt veel nadruk op het betrekken van de doelgroepen bij het opstellen van de agenda. Veel van de doelgroepen zijn daar zelfstandig toe in staat, maar voor een aantal mensen zal maatwerk nodig zijn om hen erbij te betrekken.
Onlangs gaf een inwoner bij Arie het volgende aan: “Ik heb een licht verstandelijke beperking  waar ik erg mee worstel. Mensen doen soms zo kinderachtig  tegen mij,  alsof ik dom ben en niks begrijp. Ik krijg het gevoel dat ik niet meetel vanwege mijn beperking en voel me daardoor buitengesloten.”

 

De ChristenUnie Nunspeet heeft aan het college gevraagd om in hun vertrouwde omgeving met hen in gesprek te gaan om te horen waar zij tegen aan lopen. Dat zou bijvoorbeeld in de eigen woonvormen kunnen. Arie Harteveld: “ Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het maatwerk vraagt om deze doelgroep te betrekken bij  beleid. We hopen dat het college aan de slag gaat met onze suggestie om dat in de woonvormen te doen, omdat blijkt dat veel van deze mensen gemakkelijker praten in hun eigen vertrouwde omgeving.”