Wijziging Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft aangekondigd de algemene regels met betrekking tot ander meer de natuurkaart te willen wijzigen. 

Het betreft toevoeging hydrologische  bestemmingszones rond sprengenkoppen. Dit om grondwateronttrekking terug te dringen in gebieden door vergunningplicht in te voeren voor drainage en beregening als grondwater.

Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen tot en met 9 maart  via info@vallei-veluwe.nl Naam en adres pl;us motivatie van de reactie.