Nieuwe Lijn: ernstige zorg over kwetsbare kinderen

De gemeente Epe spant zich in om kwetsbare jeugd zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen en uithuisplaating plus opname in instellingen te voorkomen. Dat antwoordt het college op vragen van Nieuwe Lijn dat zich ernstig zorgen maakt over de jeugd in de gemeente Epe.

B en W laten weten dat het niet altijd lukt om de gewemnste oplossing te vinden.  Epe heeft 52 jeugdigen tot 18 jaar in pleegzorg, drie in een gezinshuis  en tien in residentiële inrichting groot en klein.  De cijfers van Epe in verhouding tot het landelijke beeld: Jeugdzorg zonder verblijf Epe 8.3% (9,5%), jeugdzorg met verblijf Epe 1%, landelijk 1,3 %, jeugdbeschermingn Epe 0,9%, landelijk 1,1 %. Samen met de regio wordt aan oplossingen gewerkt. Gezocht wordt naar kleinschalige verblijfsmogelijkheden en ambulante begeleiding thuis in gezinnen. Men moedigt gezinshuizen aan om zich in de regio te vestigen en zet zich in voor het vinden van pleeggezinnen.