Geen vergunning voor huisvesting asielzoekers in hotel

 

De Foreesten in Vierhouten

 

 

Het college van B&W van Nunspeet is van plan de aangevraagde omgevingsvergunning voor Hotel de Foreesten in Vierhouten te weigeren. De reden is dat de huisvesting van ca 80 tot 100 arbeidsmigranten in het hotel de Foreesten aan de Gortelseweg 8 in Vierhouten in strijd is met het bestemmingsplan.

 

Voordat tot weigering kan worden overgegaan, moet er eerst een ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van terinzagelegging van 3 februari t/m 16 maart 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de voorgenomen weigering.