Talentmakelaar voor Veluwse bedrijven

De arbeidsmarkt verandert snel door digitalisering en robotisering. Dit vraagt andere kennis en nieuwe vaardigheden. Met steun van provincie Gelderland helpt de talenmakelaar van stichting Veluwe Portaal mkb-bedrijven op de Noord-West Veluwe met de scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De coronacrisis laat weer eens zien hoe snel je werk kan veranderen. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van bedrijven en hun medewerkers. Door mkb-bedrijven te helpen hun talent beter te benutten maken we ze klaar voor de toekomst.’

Talentmakelaar

Stichting Veluwe-Portaal stimuleert kleine en middelgrote mkb-bedrijven meer te investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers. Hiervoor zetten zij een communicatiecampagne op en stellen zij een talentmakelaar aan, die met 100 mkb-bedrijven een quick scan doet van de ontwikkelkansen van hun medewerkers. In een pilot wordt dit uitgewerkt in een maatwerkprogramma.

Loopbaancentrum

Samen met VNO-NCW, gemeente Harderwijk en mbo-opleiding Landstede zet Veluwe-Portaal een online loopbaan- en ontwikkelcentrum op waar bedrijven en inwoners in Noord-West Veluwe terecht kunnen met vragen over leve lang leren. Hiermee krijgt iedereen in de regio kansen om zijn of haar talent te ontwikkelen. Provincie Gelderland stelt 200.000 euro beschikbaar voor de talentmakelaar en het loopbaancentrum.

 

 

 

 

If