DIALEKT HEERDE/WAOPMVELDE

    

 

Tussentijdse ankondegingen

 

Schriefwedstried 2021

Tut 6 februari 2021 lup nog de meugelekheid om ’n verhael of gedich in te stuurn.

Wuule kunt nog wèh wat schrievers gebruukn. Uule heb nog ruum ’n wèèke.

Laot van oe heurn.

Op 2 meert a.s. stit de uutreiking en veurleezn in de Hezenbrink op de riege.

Mâr zolt niet deurgaon, umdât de maotregeln nog deurloop, dan zal op 6 meert a.s.

de uutslag bekend emaekt wodn.

In de niejsbrief van februari komp wuule daor op terugge.

 

Nedersaksische Mannefestaosie

Onderstaond ’n ankondeging van ’n dialektmiddag op 12 februari 2021.

Dât zol eigenlek ’n middag wèèn in Groningen, mâr deur de pandemie kan de middag in disse vörm niet deurgaon. Pregramma git noe online/liendepost.

Oonze veurzitter stit ok as spreker op de lieste. Vandaor dât wuule disse ankondeging ok

graeg bie uule onder de andach wilt brengn.

Pregramma

Op vri’jdag 12 feberwaori 2021 orgeniseren de Stichting Drents Archief, de Stichting Sasland en Uutgeveri’je Koninklijke Van Gorcum, hielemaole online, de

Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021

Et pergramme is veur iederiene ommenocht te volgen. De link naor de webpagina om je an te melden is: https://congresstream.nl/index.php/webinars/online-mannefestaosie-nedersaksische-literetuur-12-2-21/. Nao anmelding kriej’ een mail mit uutleg hoej’ inloggen kunnen.

De mannefestaosie  het as doel om de Nedersaksische literetuur in et volle locht te zetten, as biezunder onderdiel van de kultuur van et noorden en oosten van Nederlaand. Et pergramme richt him op beleving en kwaliteit en het ok oge veur de toekomst van de Nedersaksische literetuur. Die literetuur zitten aorig wat kaanten an , kwa  genres liekewel as variëteiten van et Nedersaksisch. D’r is ok ommedaenken veur de ontwikkeling van de Nedersaksische / Nederduutse  literetuur in Noord-Duutslaand.

Pergramme:

13.30                     Binnenkomst van sprekers

13.35                    Woord van welkom deur Jurr van Dalen (veurzitter)

13.40 – 13.55     Helikopterkiek op ’e Nedersaksische literetuur deur dr. Henk Nijkeuter  (Drents Archief, Assen)

13.55 – 14.05    Chris Canter, Ni’jluzen (Ov.), over en mit zien proza in et Drents

14.05 – 14.25     Johan Veenstra, prozaschriever, dichter, kollumnist; schriever van 28 boeken in et Stellingwarfs, waoronder acht romans. Veenstra vertelt over et ontstaon van zien wark en lest  romanfragmenten veur.

14.25 – 14.45     Tonko Ufkes, Grunningen, vertelt over en lest eigen poëzie en proza in et Grunnings. In 2019 wodde zien inzending veur de Nederduutse Freudenthal-pries bekroond.

14.45 – 14.53     Pauze

 

14.53 – 15.35    Dichters uut Sallaand / West-Overiessel, Twente, Aachterhoeke en Veluwe, over en mit eigen wark

14.53 – 15.03     Jannie Bakker (Gællemuun, West-Overiessel))

15.03 - 15.13      Derk Jan ten Hoopen (Aachterhoeke)

15.13 - 15-23     Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe)

15.23 - 15.35     Laurens ten Den (Twente)

 

15.35 – 15.45    Dr. Helmut Lensing (Greven, Benthem) gaot in op ‘e Nedersaksische literetuur

nao WO II an weerskaanten van de staotsgreens, en op ’e vroege kontakten over en weer. Lezingtitel: ‘Die Bentheimer Plattdeutsch-Bewegung öffnet sich nach Westen’.

15.45 – 16.05     ‘Aktueel onderzuuk Nederduutse / Nedersaksische literatuur’. Dr. Henk Nijkeuter

vertelt over de pesisie en studie vandaege-de-dag van de Nedersaksische literetuur en introduceert de ni’je hooglerer Nederduutse literetuur, Vrouw perf. dr. Doreen Brandt. Zi’j warkt an de Carl von Ossietzky Universität Opldenborg, Nedersaksen. Vrouw  Brandt zal vertellen over heur onderzuuksterrein,  de Nederduutse literetuur in Duutslaand. Kun de literair-historische studie in oons Nedersaksië en de ontwikkeling van oonze Nedersaksische literetuur profiteren?  Hoe wied kan dat dan gaon? Kun Nedersaksische onderzukers en studenten uut Nederlaand mitdoen in de onderzuukspraktiek in Ooldenborg?  Die vraogen liggen veur de haand en zullen dus ok op ‘e bodden kommen.

16.05 – 16.10     Ankondiging Jaorboek Nedersaksisch 2  (dr. Henk Bloemhoff)

16.10               Ofsluting

 

De Mannefestaosie is een vervolg op et Nedersaksisch symposium van september 2019 (‘Entjes-symposium’). Idee, saemenstelling en veurbereiding: Sonja Geurts, Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff. Mit daank an literair tiedschrift Oader, Stichting Overijsselacademie en Stichting Stellingwarver Schrieversronte veur eerdere steun, en dat gelt ok veur: Philomène Bloemhoff, Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer.Techniek: Peter Zuidhof  / Disco-n-action.nl.