NIEUWE ACTIEAGENDA VAKANTIEPARKEN: MEER SAMENWERKING, KRACHTIGER UITVOERING

 

 

 

 Recent is de nieuwe Nationale Actieagenda Vakantieparken ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Om de verschillende problemen die spelen op de vakantieparken aan te pakken is een samenwerking van vele partijen noodzakelijk. Dat weerspiegelt zich ook in de mede-ondertekenaars. Naast het Rijk ook het IPO, de VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Legers des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Het Programma Vitale Vakantieparken was weer intensief betrokken bij het opstellen van de nieuwe agenda. Namens de Veluwe heeft burgemeester Henk Lambooij als voorzitter van de stuurgroep zijn handtekening gezet.
De nieuwe Nationale Actie-agenda ondersteunt de Veluwse aanpak. Provincie en gemeenten zijn dan ook blij met deze nieuwe agenda met enerzijds meer aandacht voor revitalisering, ondernemerschap en groei van de vakantieparken. En anderzijds focus op de aanpak van misstanden op (voormalige) vakantieparken, bijvoorbeeld hoe we om moeten gaan met de vele mensen die op de parken wonen, vaak in een kwetsbare positie. Ze zijn vooral erg tevreden met het feit dat er meer aandacht is voor duurzaamheid van Vakantieparken. Zeker op de Veluwe is dat een belangrijk onderwerp waar we de komende jaren hard aan moeten werken.

De landelijke samenwerking is een steun in de rug voor alle partijen die dagelijks aan het werk zijn om de vakantieparken op de Veluwe vitaler en duurzamer te maken. Zoals Henk Lambooij het formuleert: “de bestuurlijke samenwerking achter de nationale agenda geeft een krachtiger ondersteuning aan de lokale aanpak en helpt ons om gezamenlijk uitvoeringskracht te ontwikkelen!”

Voor meer informatie:
www.vitalevakantieparken.nl

 


In 2013 is de Veluwe als eerste in Nederland gestart met een integraal programma om op regionale schaal te werken aan oplossingen voor de complexe vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 Veluwse vakantieparken. Ons doel is het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst.
Het programma Vitale Vakantieparken is uitgegroeid tot een robuuste samenwerking van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland en vele andere partijen. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en uitvoeren van instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering.